ATAXIE u plemene charolais

29.09.2021

v současné době se i v ČR začala více řešit ataxie u plemene charolais, neboť u mladých býků zařazovaných do plemenitby a u jalovic při prodeji začalo být její testování povinné... 

Chovatelé, kteří s námi nechávají testovat svá zvířata ve Francii pomocí genomického hodnocení GD SCAN, již o ataxii vědí několik let a rovněž vědí, jak případně se zvířaty s heterozygotním genotypem pro ataxii pracovat... Stejně jako to, jak pracovat s inseminačními býky, kteří jsou rovněž heterozygoti pro tuto chorobu - označení genotypu pro ataxii najdete v katalogu GENES DIFFUSION již několikátou sezonu (stejně jako pro dvojí osvalení či slepotu).

Opakování je však matkou moudrosti, proto sdílíme odkaz na článek, který jsme napsali v minulých letech i do Zpravodaje ČSCHMS k osvěžení informací, co vlastně ataxie v chovu znamená a co s tím :-)