Mohu věřit     francouzské genomice?

14.10.2021

V dnešním srovnání, které bude trochu více popisné :-),  se zaměříme především na praktické použití francouzské genomiky pro selekci zvířat a to, do jaké míry se můžeme na tyto výsledky spolehnout...

Položme si tedy 3 základní otázky:


 1. Je pro českého chovatele francouzská genomika přínosná? 
 2. Jsou získaná data spolehlivá? 
 3. Mohu věřit genomice při výběru inseminačního býka do svého stáda?

Pojďme si teď na ně odpovědět postupně...

1. Je pro českého chovatele francouzská genomika přínosná? 

ANO

 • chovatel získá jedním testem výsledek pro 22 markerů 
 • morfologických (růst, přírůstek, končetiny), mateřských (vemeno, struky), mléčnost, nově reprodukce či délka březosti atd.
 • detaily najdete na www.gdscan.cz
 • s těmito markery může pak chovatel bez problému pracovat, může selektovat jalovice dle vybraných vlastností
 • plus zná genotypy pro bezrohost, dvojí osvalení, ataxii, DEA, slepotu
 • chovatel zná status svého zvířete
 • vyhne se problematickým spojením dvou heterozygotů například pro ataxii či dvojí osvalení
 • má ověřen původ svého zvířete

2. Jsou získaná data spolehlivá?

ANO

 • spolehlivost není samozřejmě pro všechny získané výsledky stejná, po inseminačních býcích je zpravidla vyšší než u býků v přirozené plemenitbě
 • důvod je jednoduchý - čím víc zváženého potomstva, dcer, příbuzných, tím vyšší spolehlivost odhadu, a u inseminačních býků je více potomstva, navíc napříč různými stády, oproti relativně menšímu dosahu býka v přirozené plemenitbě
 • francouzská genomika je však v ČR všestranně použitelná právě díky genetické provázanosti obou populací
 • jednoduše řečeno - do české populace se importovala živá zvířata, dlouhá léta se používají francouzští býci v inseminačních programech... to vše má vliv na výslednou spolehlivost dat
 • francouzská populace charolais je navíc nepoměrně větší než česká, počet krav a jejich potomstva zapojeného v kontrole užitkovosti a tisíce vzorků, které každý rok do francouzské referenční populace pro genomiku přibydou --> právě to vytváří zázemí pro vyšší spolehlivost výsledků francouzské genomiky

3. Mohu věřit genomice při výběru inseminačního býka?

ANO

I potřetí je odpověď ano. 

Příkladem nám bude inseminační býk HONORABLE, kombinace Bastion x Habit, jehož výsledky jsme měli možnost posledních 5 let porovnávat - od prvotní genomiky mladého býka až do fáze, kdy už je sám prověřeným býkem.

HONORABLE byl jako býk kategorie PREMIUM vyhlášen poprvé v roce 2014 v katalogu GENES DIFFUSION CHAROLAIS OPTIMAL.

Dnes má HONORABLE narozeno více než 7090 telat v 1118 stádech, má otelených 1003 dcer, z nichž 522 má již zvážená telata a celkem 1075 synů již prošlo výkrmem a hodnocením na jatkách, tím se již dostává do kategorie prověřených býků. V ČR se mu již narodilo 212 telat, otelených má 48 dcer.

V sezoně 2014/2015 začínal pouze s genomikou, tehdy se ještě do výpočtu plemenných hodnot gIBOVAL genomika nezapočítávala, takže první plemenné hodnoty byly vypočteny až s narozenými telaty v sezoně 2015/2016.


 • telení - 7
 • přírůstek - 8
 • telení dcer - 5
 • mléčnost - 7
 • plus markery ostatní
 • životnost vemene - 4
 • struky - 5
 • funkčnost končetin - 6
 • lokomoce - 6
 • temperament - 6
 • mateřský instinkt - 5

Struktura genomických markerů se samozřejmě během let změnila, dnes jich je mnohem více, některé byly zahrnuty do výpočtu jiných, komplexnějších, ale přesto si zde můžeme porovnat následující:

 • telení bylo dle genomiky na hodnotě 7, což je nadprůměrná hodnota, potvrzená jak už vypočtenými PH v roce 2016, tak v roce 2021
 • HONORABLE byl potvrzen jako býk naprosto vhodný na jalovice
 • jak ve Francii, tak v české populaci
 • přírůstek byl na výrazně nadprůměrné hodnotě 8,  což ostatně HONORABLE a především jeho potomstvo potvrzovalo svými vahami na 210 dnech
 • v roce 2016 měl PH pro přírůstek 120 a 125 ISEVR, postupně sice hodnoty mírně klesly, ale stále je to býk, kteří patří mezi špičky raného růstu a odstavové hmotnosti telat
 • v ČR má rovněž nadprůměrnou hodnotu pro růst v přímém efektu, 119 (průměr populace je 110)
 • telení dcer vycházelo býkovi na úrovni 5, tedy průměrná hodnota, čemuž opět odpovídají i plemenné hodnoty 103 v roce 2016, resp. 104 v roce 2021
 • v ČR je na tom o něco lépe, vychází mu 109 (průměr populace je 101)
 • mléčnost byla na výborné úrovni 7, v roce 2016 začínal býk na PH 108, ovšem postupem let s každou další otelenou dcerou mu šla mléčnost nahoru až na výsledných 116
 • v ČR 114 (průměr populace 105)

U dalších níže zmíněných vlastností zatím nemáme žádné měřitelné údaje, na hodnocení vemen, temperamentu matek a jejich chování vůči teleti se v ČR aktuálně pracuje v rámci pilotních projektů...

Můžeme tedy nabídnout pouze osobní zkušenost, že dcery býka Honorable skutečně jsou klidnými dobrými matkami, s pěknými vemeny, chodivé (a to včetně náročnějších horských terénů)... životnost vemene v běhu věku matek se teprve ukáže.

 • plus markery ostatní
 • životnost vemene - 4
 • struky - 5
 • funkčnost končetin - 6
 • lokomoce - 6
 • temperament - 6
 • mateřský instinkt - 5

Za nás tedy francouzská genomika třikrát ANO.

Neváhejte se na nás obrátit, potřebujete-li cokoliv ohledně francouzské genomiky probrat, či poradit s výběrem býka přesně pro Vaše stádo...

Společně pracujeme na šlechtění plemene charolais!