Q204X vs. F94L          

22.09.2020

Mutace genu dvojího osvalení             

S mutací v genu dvojího osvalení se většina chovatelů plemene charolais již potkala - ať už na bázi teoretické v podobě označení některých býků, či na bázi ryze praktické, neboť sami ve svém stádě tuto mutaci sledují.

Niger PP - heterozygot Mh/+ pro mutaci Q204X
Niger PP - heterozygot Mh/+ pro mutaci Q204X


V genu, jehož mutace dvojí osvalení způsobují, se těchto mutací, tedy změn na úrovni DNA, vyskytuje poměrně velké množství, často jsou plemenně specifické, viz například náš článek: 


I u plemene charolais se vyskytuje více mutací, ta nejvíce sledovaná se nazývá Q204X, ta nás zajímala nejvíce - homozygot, nositel této mutace má klasický fenotyp dvojího osvalení, jak ho většina chovatelů zná - výrazné osvalení zádě a hřbetu, jemná kostra, ovšem pojí se s ním rovněž problémy s telením, mléčností atd., tedy homozygoti pro tuto mutaci nejsou ve šlechtění a čistokrevné plemenitbě žádoucími jedinci.

V poslední době však započala diskuze kolem další mutace u plemene charolais - F94L. Tato mutace byla dlouhou dobu považována za specifickou pro plemeno limousine, u charolais ani jejich kříženců nebyla detekována a chyběla tedy i studie provedená na plemeni charolais, která by potvrdila či vyvrátila udávaný pozitivní vliv vypozorovaný u plemene limousine. 


Očekávaná studie byla ve Francii provedena v nedávné době  - celkem na 54.691 zvířatech. Pojďme si tedy shrnout její výsledky a porovnání jednotlivých mutací:

Q204X

Moscato - homozygot mh/mh pro mutaci Q204X genu dvojího osvalení
Moscato - homozygot mh/mh pro mutaci Q204X genu dvojího osvalení
 • gen je ve Francii označován jako "culard", mutovaná alela se značí Mh
 • 18 % zvířat bylo nositelem této mutace
 • zvíře bez mutace +/+
 • heterozygot, přenašeč Mh/+
 • homozygot Mh/Mh, speciální oddíl PK

F94L

Nolimit - homozygot F/F pro mutaci F94L v genu dvojího osvalení
Nolimit - homozygot F/F pro mutaci F94L v genu dvojího osvalení
 • gen je označován jako Mh BEEF, mutovaná alela se značí F
 • 13 % zvířat bylo nositelem této mutace
 • zvíře bez mutace +/+
 • heterozygot, přenašeč F/+
 • homozygot F/F

Vliv na rozvoj kostry, osvalení, kvality masa

Efekt přenašeče mutace v genu dvojího osvalení (F/+, Mh/+) oproti zvířeti bez mutace (+/+) 


Vliv na průběh porodu

Efekt přenašeče mutace v genu dvojího osvalení (F/+, Mh/+) oproti zvířeti bez mutace (+/+) 


 • Přítomnost mutace Q204X a/nebo mutace F94L v heterozygotním genotypu nemělo vliv na další sledované vlastnosti jako mateřské kvality, přírůstek, úmrtnost...
 • Efekt mutace Q204X je dvakrát silnější než u mutace F94L, pouze zvířata s genotypem F/F mají výsledky srovnatelné s heterozygotem pro klasickou Q204X mutaci (Mh/+).
 • Efekty se násobí v případě heterozygota v obou mutacích (Mh/+ a zároveň F/+), což je velmi zajímavé především u zvířat vhodných k výkrmu.

Závěrem je nutno říci, že jako u každé nové mutace, která by mohla být eventuálně zapracována do připařovacího plánu, je třeba nejprve prozkoumat všechny její efekty a přistupovat k využití takových býků informovaně, promyšleně a zodpovědně...

Ač se dalo předpokládat, že mutace F94L u plemene charolais má pouze pozitivní charakter na užitkovost a nepřináší žádná rizika co se týče porodů a zvýšené porodní hmotnosti, na této studii Genes Diffusion a IDELE se ukazuje, že i tato mutace má svá negativa a je třeba zvážit, jak býky nositele obou mutací využít v připařovacím plánu...


Pro lepší orientaci najdete v katalogu GENES DIFFUSION 2020/2021 u každého býka nejen genotyp pro mutaci Q204X (+/+, Mh/+), ale od této nové sezony i pro F94L (+/+, F/+, F/F).