Jak číst mutace...

03.02.2021

O každém býkovi se v katalozích dozvíte mnoho informací...

Pomineme pro tentokrát plemenné hodnoty a zaměříme se pouze na mutace v různých genech, které ve výsledku umí velmi výrazně ovlivnit jak telení, tak další produkční vlastnosti zvířete...

Pro tvorbu připařovacích plánů je znalost genotypů v těchto vlastnostech poměrně zásadní, obzlášť, není-li v těchto mutacích znám genotyp jalovice/krávy. 

Zde najdete krátké shrnutí mutací, které najdete v katalogu GENES DIFFUSION, a jak s nimi pracovat:
 • DVOJÍ OSVALENÍ
 • o dvojím osvalení bylo napsáno mnoho, v současné době se testují u plemene charolais především 2 mutace (Q204X a F94L)
 • jejich genotyp naleznete u býků GD v zadním přehledu plemenných hodnot
 • veškeré detaily, kdy je která mutace žádoucí a kdy ne a jak pracovat s kombinacemi viz v článku v odkazu níže
 • článek byl publikován i ve Zpravodaji ČSCHMS
 • ATAXIE
 • progresivní ataxie je neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje zhruba od 18-24 měsíců věku zvířete
 • je neléčitelná
 • u heterozygotů, přenašečů se nijak neprojeví, ale je dobré se vyhnout kombinacím 2 přenašečů
 • článek a detaily o ataxii v odkazu článku níže
 • SLEPOTA
 • jedná se o geneticky podmíněnou slepotu
 • zvířata se rodí s naprosto normálním viděním
 • k postupné degeneraci a postupné ztrátě zraku dochází až mezi 4.-5. rokem zvířete
 • u býků homozygotů B/B trpícími touto poruchou je riziko přenosu na veškeré potomstvo o to závažnější, že v mladém věku nelze tuto chorobu detekovat jinak než analýzou DNA
 • opět je tedy vhodné vyvarovat se spojení 2 heterozygotů
 • například na dcery býka VOIMO (byl homozygotem BB), které jsou vždy heterozygotní B/+, nepouštět býky rovněž s heterozygotním genotypem B/+

Tak tedy šťastnou ruku při výběru býků 

do připařovacího plánu!


Nevíte si s něčím rady? Těžko se v tom množství informací orientujete? Klidně se ozvěte, rádi poradíme s výběrem býka či připařovacím plánem!